Главацький Олександр

Начальник відділу, професор. Нейрохірург.

Главацький Олександр Якович працює в Інституті нейрохірургії понад 35 років. Володіє всім арсеналом нейрохірургічних втручань, спеціалізується на нейроонкології.  За цей час провів декілька тисяч операцій, і на сьогодні продовжує активно оперувати.

При хірургічному лікуванні рівень смертності не перевищує такий в провідних світових клініках і складає менше одного відсотка. Показники тривалості і якості життя відповідають сучасним міжнародним стандартам.  Досягнути такого результату йому дозволяє застосування в повсякденній практиці сучасних хірургічних технологій.

Крім того, Олександр Якович переконаний в необхідності комплексного підходу до лікування нейроонкопатології, оскільки вважає, що це є певною мірою не нейрохірургічна патологія, а суто онкологічна.  Тому недооцінювати значення ад'ювантних методів лікування (хіміотерапії,  променевої терапії, радіохірургії, таргетної терапії тощо) просто неприпустимо. Вчасне застосування ад'ювантних, неоад'ювантних, конкомітантних режимів антибластичної терапії дуже важливе для сприятливого прогнозу лікування.

Як начальник відділу ад'ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи, Главацький Олександр Якович є нейрохірургом вищої кваліфікаційної категорії, сертифікованим онкологом, фахівцем з нейрорадіології, нейроонкоімунології та хіміотерапії з великим практичним досвідом, оскільки протягом останніх двадцяти років широко застосовував різноманітні схеми комплексного лікування, що довели свою ефективність у великого відсотка нейроонкологічних хворих.

Олександр Якович бере активну участь в наукових дослідженнях, зокрема з визначення у пацієнта генетично зумовленої чутливості або нечутливості до певних антибластичних препаратів, що дозволяє диференційовано та індивідуально підходити до лікування в кожному окремому випадку онкозахворювання і таким чином значно збільшити шанси на якісне і тривале життя.

Главацький О.Я. є доктором медичних наук, опублікував більше 350 наукових праць, під його керівництвом захищено сім дисертацій. В наукових дослідженнях користується загальноприйнятими в усьому світі статистичними методами, зокрема, статистичною програмою SPSS, методом Каплана-Мейєра тощо.

Маючи теоретичні знання, практичний досвід та особисті переконання, наполегливо сприяв створенню  в Інституті  нейрохірургії наукового відділу ад'ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи.