Бондарук Ольга

Онколог

Бондарук Ольга Сергіївна більше двадцяти років працює в галузі онкології, багато років присвятила паліативному лікуванню хворих та оптимізації протибольової терапії.

Є фахівцем як в радіаційній онкології/променевій терапії, так і в хіміотерапії/медичній онкології. Більше десяти років займається проблемами хіміопроменевого лікування поширених стадій злоякісних пухлин, а також лікуванням ускладнень хіміо- та променевої терапії. Має багатий досвід клінічної роботи.

Ольга Сергіївна кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, автор більше 100 наукових праць, в тому числі трьох керівництв та довідника. Приймала та приймає участь у міжнародних конференціях та семинарах, знайомилась з досвідом зарубіжних колег з найвідоміших онкологічних закладів. Проходила стажування з радіохірургії в США та Німеччині, є фахівцем з проведення стереотаксичної радіохірургії та радіотерапії пухлин різних локалізації (головний мозок, кістки, легені, печінка, наднирники).

В останні роки вивчає можливості, ефективність та безпечність поєднання хіміотерапії та радіохірургії.